Torskstopp också för fritidsfiskare

Det svenska torskstoppet kommer inte bara att gälla fiskeindustrins stora båtar.
Också privat fiske av torsk ska bli olagligt enligt den beskrivning som jordbruksdepartementet nu skickat för granskning till EU. Den 1 mars ska förbudet börja gälla. EU kan fortfarande stoppa det svenska försöket att stabilisera torsbeståndet.