Nya uppgifter om tvångsomhändertagande.

Socialnämnden i Oskarshamn har anklagats för att för lättvindligt tagit ett barn från ett lätt begåvningshandikappat par - men efter att Ekot tagit del av hela utredningen och låtit en expert ta del av den, framkommer det att socialnämnden gjorde rätt.
Ekot har tagit del och läst hela utredningen, både den som socialtjänsten och utredningshemmet gjort och där kommer en helt annan bild fram- än att barnet omhändertagets på grund av skakad välling och för ofta bytt blöja som det påståtts i media. När det gäller vällingen så har paret haft svårt att komma ihåg hur mycket och när och om barnet fått mat. Vid ett tillfälle har barnet haft svårt att äta - vilket gjorde den ena föräldern stressad och det resulterade i att barnet skakades kraftigt samtidigt som flaskan var i munnen. När det gäller dom omdebatterade täta blöjbytena så skedde flera byten med tio minuters mellanrum som ett sätt att försöka trösta barnet. Men Barbro Hindberg, som skriver en bok om begåvningshandikappade föräldrar och deras barn menar att man kan inte ta ut lösryckta bitar ur utredningen utan man måste se helheten. Dom dagboksanteckningar som utredningshemmet gjort ger en bild av att föräldrarna inte kan se- och tyda barnets signaler. Länsstyrelsen i Kalmar har kritiserat socialtjänstens handläggningen av ärendet på tre punkter. Men inte själva omhändertagandet - vilket flera media felaktigt hävdat.