Friskoleelever får bättre betyg

Elever som studerar på friskolor får betlydligt bättre betyg än elever på kommunala skolor. Det visar statistik från Skolverket som Metro skriver om.
Av sammanlagt 37 undersökta friskolor hade bara tre skolor elever med ofullständiga betyg när de gick ut nionde klass. Av de kommunala skolorna hade mer än 60 procent eller 92 av 141 skolor elever med ofullständiga betyg. Undersökningen är gjord bland skolor i de tre storstäderna. Procentuellt hade 92 procent av eleverna på friskolorna tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet, medan bara 81 procent av eleverna på kommunala skolor i Malmö klarade behörigheten och 87 procent i Stockholm och Göteborg.