Alltför många beslutsfattare inom Länsstyrelsen

Idag utser regeringen en helt ny styrelse för länsstyrelsen Dalarna. Samtidigt flyttas vissa frågor om regional utveckling från länsstyrelsen till det nybildade Region Dalarna.
- Det kan bli rörigt för medborgarna, säger moderaten Nicke Welin Berger.
Länsstyrelsens styrelse blir, till skillnad från tidigare, en opolitisk styrelse, där de åtta ledamöterna kan komma från näringsliv, facket och myndigheter. Nicke Welin Berger, moderat från Rättvik, har suttit i den gamla styrelsen i 14 år, och han befarar nu att länsstyrelsens lokala förankring kan komma att minska. - Den rent lokala prägeln kan ju till viss mån försvinna, säger han till dalanytt. Han tror också att den nya styrelsen kan komma att bli till problem för allmänheten. - Det negativa är ju att vi nu får så många beslutsfunktioner att medborgarna kan komma att få problem med att veta vilken instans som beslutar om vad, säger Nicke Welin Berger. När Nicke Welin Berger nu lämnar länsstyrelsens styrelse efter 14 år är det fortfarande en sak han hoppas på. Nämligen en mycket större öppenhet gentemot allmänheten när det gäller hur till exempel ledamöterna kommer fram till olika beslut. - Så länge ärendena inte rör enskilda personer eller företag så ska sammanträdena vara öppna, säger Nicke Welin Berger.