USA väntas underkänna Iraks vapenrapport

Idag ska både USA och Hans Blix, chefen för FN:s vapeninspektörer, fälla sina respektive domar över Iraks vapenrapport. USA väntas underkänna rapporten, men Vita Huset signalerar samtidigt att rapporten inte kommer att utlösa något omedelbart krig.
Vi var skeptiska och det visar sig nu att vår skepsis var välgrundad, säger USA:s utrikesminister Colin Powell, som senare idag ska redogöra för USAs syn på rapporten. President Bush har tidigare sagt att det råder nolltolerans, att det här är Iraks sista chans. Trots det, så väntas inte USA idag förklara att Irak brutit mot FN-resolutionen, vilket hade rättfärdigat en väpnad aktion. USA:s strategi just nu är istället att hålla trycket uppe, visa de allierade att Washington har tålamod och att öka kraven på att FNs vapeninspektörer ska intervjua irakiska vapenexperter utomlands, utom räckhåll för Saddam Hussein. Och om Saddam Hussein skulle vägra att släppa ut sina vetenskapsmän, så vore det ett brott mot FN-resolutionen, flagrant nog att föranleda en militär aktion. Såväl USA som Storbritannien har förklarat att det finns stora luckorl i Iraks 12 000-sidiga vapendeklaration där viktiga uppgifter utelämnats. Irak redogör till exempel inte för vad som hänt med de massförstörelsevapen som fanns med på de förra vapeninspektörernas lista från 1998. Men signalerna från USA inför dagens möten i FN-skrapan i New York, är tålamod. Utrikesminister Colin Powell sa: vi är inte optimistiska när det gäller Iraks vilja att samarbeta och avväpna, men USA kommer att agera inom ramen för FN för att tillsammans bestämma vad som bör göras, sa Powell.
Cecilia Uddén, Washington