Ansvarig för Tjetjenienkriget avskedad

I Ryssland har president Vladimir Putin avskedat den högste militäre chefen för Tjetjenienkriget. Samtidigt har Putins talesman för första gången i vaga ordalag börjat tala om förhandlingar för att få slut på striderna i Tjetjenien.
Möjligen är det de första tecknen på en förändring av den ryska politiken i Tjetjenien. General Gennadij Trosjev var tidigare den som ledde de direkta striderna i Tjetjenien. Sedan befordrades han till befälhavare för Norra Kaukasus militärområde, med övergripande ansvar for kriget. Men nu har han avskedats och istället utnämnts till militärbefälhavare i Sibirien. Disciplinen i den ryska armen är dock inte vad den varit. Trosjev protesterade offentligt. Han sa att han inte var intresserad och betecknade det hela som ett forräderi mot de ryska soldaterna i Tjetjenien. Ett beteende som uppenbarligen väckte ursinne i Kreml. En tolkning som gjordes av avskedandet av Trosjev var att han skulle vara en belastning om myndigheterna i Moskva skulle försöka sig på en mjukare linje i kriget. Den tolkningen fick visst stöd efter att Putins talesman igår i en radiointervju började resonera om möjliga förhandlingar med vissa rebeller. Vi måste hitta vägar att få kontakt med de rebeller som gömmer sig i Tjetjenien men som inte deltar i strider, sa han. Bland annat kunde han överväga en amnesti. Det här är första gången på mycket länge som man i det officiella Moskva talar om kontakter med de tjetjenska rebellerna. Hittills har man helt avvisat sådanan och sagt att de enda samtal som kan förekomma med dem är fångförhör. Retoriken mot rebellerna har varit mycket hård, speciellt efter gisslandramat på teatern i Moskva i oktober. Men samtidigt har det stått klart att den militära linjen i Tjetjenien inte ger önskade resultat, så att resonemang om förhandlingar dyker upp är inte helt orimligt. Men det återstår att se om det verkligen är en öppning eller enbart en episod och att allt sedan bara återgår till det vanliga. När det gäller den avsatte generalen Trosjev är det just nu osäkert vad han kommer att göra. Som många missnöjda generaler talas det om att han kanske kommer att ge sig in i politiken.
Sten Sjöström, Moskva