Nya lösningar för att spara pengar

Barn och utbildningsnämnden i Pajala avsätter 750 000 kronor för att pröva nya lösningar i skolan - lösningar som behåller kvalitén i undervisningen men blir billigare. Under våren ska man genomföra en del försök med hjälp av ny teknik, men det kan bli andra lösningar också beroende på vilka förslag de anställda i skolan kommer med.
Ungdomarna är idag så duktiga på att hantera datorer och internet, att de också borde kunna komma med uppslag till hur skolarbetet kan förnyas, säger barn och utbildningschefen Jan Tornberg. Det kan kan bli så att e-post, internet och bildtelefoner används i elevernas kontakt med lärarna. Med teknikens hjälp kan de äldre eleverna kanske jobba hemma eller i en lokal skola och ha kontakt med speciella ämneslärare på en annan skola i Pajala eller i någon annan kommun. Idag beror stora delar av budgetunderskottet på att hälften av gymnasieeleverna i ett par årskullar studerar utanför kommunen. Bara där försvinner 4 miljoner kronor mer än tidigare år till så kallade interkommunala skolavgifter - det är i stort sett hela underskottet i budgeten. Det är en tuff uppgift för barn- och utbildningsnämnden att klara av kommunfullmäktiges krav på balans i budgeten, när elevantalet sjunker och lönekostnaderna ökar Därför fortsätter Pajala kommun sina praktiska samtal med grannkommunerna på finska sidan av torneälven I januari ska alla de kommuner, som ligger nära gränsen på båda sidor, träffas för prata igenom möjligheterna att ta emot elever från varandra.