Svårt få en god man

Det råder akut brist i många kommuner på personer som kan ställa upp som förvaltare av andras pengar, så kallad god man.
I Jönköping står just nu närmare 80 personer i kö som inte längre kan sköta sin ekonomi och som behöver en god man, men få vill ställa upp. Anledningen till att behovet av gode män ökar är att vi fler allt fler äldre. Men det beror också på psykreformer som gjort att fler och fler psykiskt handikappade bor i egen bostad ute i samhället. Totalt sett är det därför fler som behöver en god man som sköter deras ekonomi. Överförmyndarnämndens budget i Jönköping har tredubblats de senaste fem åren. Men samtidigt kan allt färre tänka sig att ställa upp som god man åt någon, berättar Marie-Louise Ekö. Det gör att 78 personer i Jönköping i upp emot ett år har väntat på att få en god man. Man skulle omgående behöva minst 50 nya förvaltare och läget beskrivs som akut. När de behövande inte får hjälp så förvärras deras ekonomiska situation med kanske indrivningar och stora skulder som följd.