Försvaret flyttar verksamhet till Göteborg

Ett 40-tal tjänster försvinner när Försvarsmakten lägger ner sina anläggnings- och fastighetskontor runt om i landet.
Anläggnings-och fastighetsfunktionen ska delas och anläggningskontoret lokaliseras till Täby norr om Stockholm och fastighetskontoren till Göteborg, Strängnäs och Boden, där militärdistriktsstaberna i dag finns. Dagens 160 anställda kommer att bli 120 efter förändringen som ska träda i kraft vid årsskiftet 2004, skriver Blekinge Läns Tidning.