Elever på friskolor har bättre betyg

Elever på friskolor får betydligt högre betyg än elever på kommunala skolor. Det visar statistik från Skolverket som tidningen Metro ställt samman.
Metro har jämfört hur resultaten skiljer sig mellan de 141 kommunala och 37 friskolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö som har lämnat betygsresultat till Skolverket för elever i nionde klass. 92 procent av alla friskoleelever i de tre städerna hade tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet. För dem som lämnar kommunal grundskola i Stockholm och Göteborg ligger den siffran på drygt 87 procent - i Malmö ännu lägre. Endast tre av de 37 friskolorna hade elever som gick ut med ofullständiga betyg. Bland de kommunala skolorna i de tre städerna var det 92 av 141 skolor som hade elever med som inte klarade fullständiga betyg.