Oro för mobilmaster överdriven

Oron för effekterna av de nya sändare som sätts upp för nästa generations mobiltelefoner är överdriven. Det anser stadsarkitekten i Oskarshamn Lars Dahlberg. Enligt Statens Strålskyddsinstitut, SSI, som gjort mätningar ligger mätvärdena för det elektromagnetsika fält som uppstår under uppsatta gränsvärden så fort man är mer än en meter från sändaren. Ett 30-tal byggandslov för nya master har redan lämnats i Oskarshamns kommun som var tidigt ute med att börja pröva ansökningar om nya master. Flera besvärsskrivelser har kommit in till byggandskontoret där boende anser sig förbisedda av byggandsnämnden.