Vinterkräksjukan bekräftad

Den så kallade vinterkräksjukan är spridd på Gotland. Det bekräftas av de analyssvar som nu är klara.
Sjukdomen finns bland såväl barn som pensionärer. Även några anställda på Visby lasarett har varit smittade, men lyckligtvis har inga patienter drabbats, säger smittskyddsläkaren Per Nilsson. Karaktäristiskt för sjukdomen är att man drabbas av plötslig magknip och kraftiga kräkningar, för att sedan snabbt återhämta sig. För att undvika smittspridning rekommenderar Per Nilsson alla som insjuknat att hålla sig hemma ytterligare en dag efter det att de blivit symptomfri.