Ännu fler besparingar inom Västerås Stad

Äldre missbrukare ska inte få vård på behandlingshem - det är en av konsekvenserna av besparingar som Individ- och familjenämnden i Västerås klubbade igår.
Av en total budget på 400 miljoner kronor ska Individ- och familjenämnden spara drygt 13,5 miljoner kronor. Nästan hälften ska sparas på vård och behandling av barn, ungdomar och vuxna. Det är kostnaderna för platser på behandlingshem som har ökat markant. Det beror inte på att man skickar fler missbrukare till behandlingshem, utan snarare på att behandlinghemmen tar mer och mer betalt för en plats. Idag varierar priset mellan 850 till 5 500 kronor per dygn. Nu väljer Individ- och familjenämnden att satsa på ungdomarna och skicka iväg de som är mellan 20 och 30 år till behandingshem. De äldre missbrukarna, som är mellan 30 och 50 år, ska i stället få öppenvård hemma i Västerås. Flera projekt läggs också ner. Bland annat det så kallade klotterprojektet, där en anställd har jobbat ute bland klottrarna och hjälpt dem att reda upp sina liv och sluta klottra. Dessutom upphör Familjehemsprojektet, där man prövat nya former för att stötta familjehem. Individ- och familjenämnden räknar också med att spara två miljoner kronor på att arbetslösa invandrare, som idag får socialbidrag, istället ska in i olika arbetsmarknadsåtgärder som arbetsförmedlingen betalar.