Ja till mastbyggen i Laholm

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholm säger ja till bygglov för 21 master för den tredje generationens mobiltelefoni.
Laholms kommun har ställt krav på att företagen i så stor utsträckning som möjligt ska samarbeta kring masterna för att de ska få bygglov. De flesta masterna kommer nu att utnyttjas gemensamt av två eller flera operatörer. Nämnden säger dock nej till en 3G-mast längs vattentornet i Vallberga, eftersom den kommer att ligga föra nära bostäder.