Missar upprör nämndordförande

Tekniska nämndens ordförande Ove Nyman är kritisk till social- och omsorgsnämndens agerande i samband med en försäljning av några stugor i Tofta.
Stugorna skulle säljas, men när mäklare och spekulanter skulle titta på dem pågick det fortfarande verksamhet, trots att kontraktet var uppsagt. - Så här får det inte gå till säger Ove Nyman, som tycker att det är ett tecken på dålig ordning och reda i social- och omsorgsnämndens verksamhet. Han befarar att det kan bli skadeståndskrav från mäklare och spekulanter som åkt till Gotland för att se på stugorna. Kritik riktas även mot ett fall som gäller Tingsbrogården i Lärbro. Efter att projekteringen av en ombyggnad och nybyggnad var klar ändrade sig social- och omsorgsnämnden och ville bland annat ha färre lägenheter per avdelning. Därmed har två och en halv miljon kronor kanske lagts ned i onödan, konstaterar tekniske direktören Per Lindskog.