Svart på vitt hur hjärnan förändras

Amerikanska forskare har för första gången lyckats ta bilder som visar hur hjärnan förändras medan vi lär oss nya saker. Och hjärnan är mer föränderlig än vad vi har trott.
De unika bilderna gör att forskarna kan visa på hur den vuxna hjärnans nervceller förändras och formas av alla de intryck som sköljer över oss varje dag. I händelsernas centrum är synapserna - de kontaktpunkter där signaler överförs mellan olika nervceller. När vi till exempel känner lukten av nygräddade pepparkakor så startas en process i hjärnan där nya synapser växer fram och andra dör, en sorts omkoppling av kretsarna, som tros vara avgörande för att vi kan lära oss nya saker. Genom att använda en speciell mikroskopteknik kunde forskarna studera hjärnorna under den här processen - fast de kollade på möss som kände sig fram med sina morrhår. Och bilderna ger svart på vitt hur nervkopplingarna i hjärnan omgrupperar sig, stuvas om och anpassar sig i takt med nya erfarenheter. - Den nya tekniken öppnar stora möjligheter för forskningen, säger Karel Svoboda, professor i neurobiologi på Cold Spring Harbor Laboratory. Han är en av forskarna som hoppas att kartläggningen av de mekanismer som ligger bakom inlärning och minnesbildning i framtiden ska resultera i botemedel mot exempelvis Alzheimer och olika mentala handikapp. Källa: Nature