SÄPO i Sundsvall fick hemliga rapporter

Säkerhetspolisen i Sundsvall fick under 60-talet hemliga rapporter som kan innehålla åsiktsregistrering av Västernorrlands kommunister. 1961 och 1962 mottog polischefen Olle Mattson vid flera tillfällen rapporter från Grupp B, föregångaren till IB.
Grupp B kontrollerades av militären och det socialdemokratiska partiet. Militären sökte samarbete med polisen för att samla information om partiorganiserad kommunister vid industrierna i länet.