Inga nya pengar till privata förskolor

Uppsala kommun kommer inte ge det privata företaget Ettifem-förskolorna extra pengar för att de ska kunna driva vidare sina förskolor. Ettifem-förskolorna har sagt upp avtalet med Uppsala kommun, eftersom pengarna från maxtaxan inte räcker för att driva verkamheten.
Som Upplandsnytt kunde berätta igår har företaget överraskande valt att säga upp avtalet med Uppsala kommun från första juli 2003. Maxtaxan ger inte tillräckligt med intäkter anser föreståndaren Lena Hannerz, och eftersom hon inte kan tänka sig större barngrupper eller andra försämringar i verksamheten, väljer hon att stänga daghemmen. 146 barn blir av med sina förskoleplatser till följd av beslutet. Företaget har hos kommunen förhandlat om att få mer pengar, men kommunen har hittills sagt nej. Enligt socialdemokraten Staffan Yngve, ordförande i kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott, skulle det bli alldeles för dyrt. - Det skulle få konsekvenser av storleksordningen 40 miljoner kronor extra om vi skulle gå Ettifem och alla andra förskolor till mötes, säger Staffan Yngve. Redan i dag råder en skriande brist på daghemsplatser i Uppsala. Vad som händer med de barn som nu går på Ettifem-förskolorna är det ingen som vet. - Vi har ju ett bekymmer, cirka 100 barn står just nu utan plats efter nyår, säger Staffan Yngve. Ettifem har alltid möjligheten att ändra sig och acceptera vårt avtalsförslag, men vi får se vad som händer.