Supersalt sjö kan berätta om liv på Mars

Nu har man upptäckt en hittills okänd supersalt sjö på Antarktis. Den har legat isolerad i nästan 3000 år.
Tidigare trodde man att Vidasjön var helt bottenfrusen. Men under det 19 meter tjocka istäcket finns vatten som legat isolerat i tusentals år. Att det inte fryser beror på att det är så salt. I isen ovanför har man hittat mikroorganismer, alger och bakterier. Kanske finns också liv i saltsjön. Där finns inget solljus, och därmed ingen fotosyntes, utan organismerna får i så fall sin energi från kemiska ämnen omkring dem. Eftersom sjön har varit isolerad så länge hoppas forskarna att den kan fungera som ett museum över tidiga livsformer, och kanske också berätta om liknande extrema livsbetingelser på Mars. Källa: PNAS, amerikanska vetenskapsakademins tidskrift