Friande djurplågeri-dom överklagas

Åklagare Stefan Karlmark överklagar den friande domen mot den före detta Heby-kvinna som åtalats för djurplågeri.
Sala tingsrätt menar i domen att kvinnan inte medvetet utsatt djuren för lidande, men kostaterar att det fanns mycket att önska när det gäller kvinnans sätt att sköta djuren. Domstolen anser att hennes agerande i och för sig skulle kunna bedömas som brott mot djurskyddslagen, men preskriptionstiden för det brottet har gått ut. Nu överklagar alltså åklagaren tingsrättens friande dom.