Poliskritik mot brist på socialjour

Polisen på Gotland är kritisk till att det inte finns nån fungerande socialjour på kvällar och helger. Vid flera tillfällen har polisen omhändertagit minderåriga, men sen tvingats släppa dem eftersom socialtjänsten inte kunnat placera ungdomarna i jourhem.
Polisöverintendent Tommy Anderberg tycker att situationen är allvarlig. Kritiken handlar om att det efter kontorstid inte finns nån att vända sig till när unga på glid tas fast av polisen. Och det tar alldeles för lång innan det kommer ett beslut om vad som ska hända med omhändertagna ungdomar. Polisledningen och representanter från det sociala är överens om att något måste göras. Polisledningen kommer skriftligen att framföra sina synpunkter om hur de ser på situationen till ansvariga politiker.