Kommunanställda i Tyresö allt sjukare

Tyresö kommuns anställda blir allt sjukare. I år väntas varje anställd i kommunen ha varit sjukskriven i 43 dagar. Sedan mitten av 90-talet har antalet sjukdagar fördubblats i kommunen.
- Det är kvinnor inom omsorgen som oftast blir sjuka, med förslitningsskador i nacke, axlar och hals, säger Olle Åkerlind, personalcehf i Tyresö kommun, till Radio Stockholm. 83 procent av de anställda i kommunen är kvinnor och kvinnor är oftare sjukskrivna än män, enligt Olle Åkerlind. Dessutom är medelåldern hög på de anställda vilket drar upp talen. Och för kommunen är det ett stort problem att så många är sjuka. - Det är allvarligt utifrån verksamhetens kvalitet och kontinuitet. Vi får in vikarier men de har inte samma utbildning och inte samma känsla för verksamheten, säger Olle Åkerlind. För att minska sjukfrånvaron och ohälsan har Tyresö kommun tagit fram ett program, som bland annat innehåller rehabilitering av långtidssjukskrivna, arbetstidsförkortning och arbetsmiljöutbildning för chefer.