Chans till 2.000 nya bostäder i Ängelholm

ÄNGELHOLM: Flygplatsen i Ängelholm utgör inte något riksintresse för det militära totalförsvaret i och med att flygflottiljen F10 läggs ner. Det innebär nya möjligheter att bygga bostäder i Ängelholm.
Försvarshögkvarteret har meddelat kommunen beslutet att området inte längre är riksintresse för förvaret. Det innebär i sin tur att bullermattan kring flygplatsen kan minskas och att ny bostadsbebyggelse kan släppas fram. Framför allt rör det sig om ett område väster om F10, som sträcker sig från Havsbaden via Skälderviken, Skepparkroken och Magnarp till Vejbystrand. Det kan på sikt handla om uppemot 2.000 nya bostäder.