Bokföringsbrott gav fängelse

En 57-årig man från västvärmland har av Arvika Tingsrätt dömts till fängelse i 10 månader och näringsförbud i 5 år. Han döms för bokföringsbrott, osant intygande och försvårande av skattekontroll.
Mannen har under åren 1994 till slutet av 2001 drivit ambulerande verksamhet som bestått i försäljning av varor, och tjänster som målningsarbeten med mera på fastigheter. Mannen saknar bokföring under den aktuella tiden. Han säger själv att räkenskaperna var förvarade i en husvagn, som stals sensommaren år 2000. En förklaring rätten finner osannolik.