Myndighetskritik mot Länssjukhuset i Hudiksvall

Två avdelningar på Länssjukhuset i Hudiksvall har efter inspektion fått ta emot allvarlig kritik från arbetsmiljöinspektionen. Särskilt på barnavdelning 19 och akutavdelningen beskrivs personalens arbetssituation som pressad.
Myndighetens inspektion ägde rum den 12 november i år. Dvs. omkring en månader innan akutkirurgin i Bollnäs las ner med ökad patienttillströmmning till Hudiksvall som följd. Så frågan är då hur situationen på akuten i Hudiksvall ser ut i dag? På den frågan svarar Leif Ahlkvist, som är biträdande sjukhusdirektör för Länssjukhuset i Hudiksvall, att han tror att personalen har det jobbigt. Men att sjukhusledningen är angelägen om att personalen ska ha det bra, och man anser det som viktigt att det ska fungera.