Dystra konjunkturrapporter för 2003

Osäkerhet och besvikelse. Det är två ord som är en gemensam nämnare för den senaste tidens konjunkturprognoser. Bara de senaste dagarna har det kommit fyra rapporter med dystra tongångar för vad som kan hända under nästa år.
Det spelar ingen större roll om det är beräkningar som kommer från inköpschefer i näringslivet, statliga konjunkturinstitutet, eller från ekonomer i fackförbund eller banker. Återigen talar prognosmakarna om grusade förhoppningar och om en konjunkturuppgång som kommit på skam. Detta gäller inte bara i Sverige utan även i USA och i Japan och i Europa, där den tyska ekonomin är sämst i klassen. Det är efter några ljusglimtar i början av året - då t ex riksbanken började bekymra sig för inflationen, höga löneökningar och tecken på en kommande överhettning som som pendeln slagit tillbaka - med sviktande orderingång, varsel och stigande utgifter för sjukskrivningar och förtidspensioner. Något som konjunkturinstitutets chef Ingemar Hansson konstaterade tidigare i veckan. Utöver besvikelse är också osäkerhet ett nyckelord som just nu präglar konjunkturprognoserna. Osäkerheten är i hög grad kopplad till krigsrisker och ett angrepp på Irak. Det säger Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström. För att inte bli stående i ett i tungsinnt konjunkturmörker skjuter prognosmakarna än en gång fram tidpunkten för en konjunkturuppgång. Nu är förhoppningarna knutna till år 2004, eller i bästa fall till slutet av år 2003.