Negativ framtidssyn hos personalchefer

Svenska personalchefer har fått en mer negativ syn på framtiden . Personalcheferna tror inte att de kommer anställa lika många framöver som de trodde i somras och de flesta tror att konjunkturen vänder tidigast nästa höst.
Det visar en enkät från konsultföretaget Exido som 1500 personalchefer i svenska företag, kommuner och landsting svarat på. Det är framförallt personalcheferna inom kommuner och landsting som ändrat uppfattning.