Också privat torskfiske förbjuds

Det svenska torskstoppet kommer inte bara att gälla fiskeindustrins stora båtar. Också privat fiske av torsk ska bli olagligt enligt den beskrivning som Jordbruksdepartementet skickat till EU för granskning.
Förbudet börjar gälla den första mars, om inte EU hindrar det svenska torskfiske-stoppet.