Lägg ner skolor i Östersund istället för glesbygd

Många föräldrar var bedrövade efter besked om skolnedläggningar i Östersunds kommun igår.
- Direkt tänkte jag att man spontant skulle vilja flytta härifrån, det säger föräldern Gudmar Göransson vars barn går i Böle skola. En av de fyra byskolor i Östersunds kommun som barn- och ungdomsnämnden föreslår ska läggas ned till hösten. De övriga är skolorna i Högarna, Ringsta och Tandsbyns skola. Nämnden var inte enig i beslutet. Alla partier utom centern ansåg att åtminstone någon skola måste läggas ned. Centern vill utreda frågan vidare. Att det enbart är byskolor som föreslås läggas ned, det tycker inte den moderate ledamoten i barn- och ungdomsnämnden Jan-Anders Mattson är bra. - Den största elevminskningen kommer att ske i centrala Östersund och därför tycker vi att det är där som skolorna ska läggas ner.