Personalchefer alltmer pessimistiska

Svenska personalchefer har blivit mer negativa till framtiden. De kommer inte att anställa lika många framöver som de tidigare trodde, och majoriteten tror att konjunkturen vänder tidigast till hösten nästa år. Det visar en enkät som 1 500 personalchefer i svenska företag, kommuner och landsting svarat på.
Ola Källqvist är VD för konsult-företaget Exido, som gjort undersökningen, och han tror att antalet anställda kommer att bli färre. Tre fjärdedelar av de runt 1 500 personer som tillfrågats tror att de kommera anställda lika många eller färre under första halvåret år år 2003 jämfört med i höstas. Därmed har de blivit mer negativa än när samma undersökning gjordes i somras om rekryteringsbehovet för andra halvåret i år. De som framförallt ändrat sig är personalcheferna inom kommuner och landsting. De tror inte längre att de kommer att kunna anställa så många fler allsnästa år, säger Ola Källqvist. Totalt sett var tidigare personalcheferna i Stockholm de mest negativa. Men nu har personalcheferna i södra och västra Sverige också blivit mer negativa om behovet av att anställa nästa år. Det kan betyda att lågkonjunkturen nu också nått de regionerna, tror Ola Källqvist. Först hösten 2003 eller 2004 kommer konjunkturen att blir bättre igen, tror en majoritet av de tillfrågade personalcheferna.