Lantbrukare kritiserar dubbla budskap

En lantbrukare i Mark går miste om bidrag för sina öppna åkrar sedan länstyrelsen ändrat bedömningen. Han får inte heller plantera skog på åkrarna.
Länstyrelsen har kraftigt skurit ner miljöstödet för att hålla åkrarna öppna hos lantbrukaren Bengt Bengtsson i Öxabäck i Marks kommun. Anledningen är att länstyrelsen anser att dom inte har tillräckliga naturvärden och inte heller sköts på rätt sätt. Bengt Bengtsson har haft miljöstöd sedan 90-talet och kontrollanterna har gjort lyriska beskrivningar av åkararnas skötsel. Men när Bengt Bengtson vill plantera skog på samma åkrar så förbjuds han, av samma länstyrelse, med motiveringen att åkrarna håller mycket höga naturvärden och sköts exemplariskt. Bengt Bengtsson har nu överklagat ärendet till miljödomstolen.