Hemtjänst utan behovsprövning

Nästa år blir det möjligt för äldre på tre områden i Västerås att få hemtjänst utan behovsprövning.
Det är äldre över 75 år som kommer att kunna få hemstjänst utan behovsprövning. Projektet, som ska pågå i två år, omfattar omkring 500 pensionärer i områdena Dingtuna, Skiljebo och Vallby. Syftet med projektet är att öka den enskildes självbestämmande och förenkla handläggningen av hemtjänstärendena. Som det är idag går mycket av handläggarnas tid åt till att utreda och fatta beslut. Nu vill man istället få mer tid till att följa upp och utveckla verksamheten. Man har provat det här i Linköping, och där gick bara 0,5 procent av ärendena vidare till biståndsbedömning, enligt Boel Bolwig, utredare på sociala nämndernas stab i Västerås. - Ibland är det så självklart vad man behöver hjälp med, så det kan den enskilde bedöma själv! säger Boel Bolwig till P4 Västmanland. Det nya är att i stället för att en biståndshandläggare kopplas in, ska den äldre direkt kontakta en utförare - som kan vara antingen kommurnala proAros eller privat. Sedan kommer man överens om vilken typ av hjälp, och hur mycket, den äldre vill ha. Därefter skriver man ett så kallat serviceavtal. Om den äldre av någon anledning inte är nöjd gör man en biståndsprövning i vanlig ordning. Boel Bolwig medger att det kan kännas orättvist för boende på andra områden än de tre som ingår i projektet: - Så är det ju; men är det ett projekt och ett försök, så måste vi testa någonstans. Försöket beräknas starta i mars, och berör till en början endast de äldre som inte har hemtjänst idag.