Dyra tidskrifter på bekostnad av böcker

Det blir allt dyrare för universitetsbiblioteken att ha vetenskapliga tidskrifter. Under de senaste 10 åren har kostnaderna för tidskriftsprenumerationer ökat med 500%. Britt Vara, bitr. överbibliotekarie på biblioteket på Örebro Universitet säger att allt mer av budgeten går till tidskrifter på bekostnad av bl a böcker.