Friskoleelever får bättre betyg

Elever som går på friskolor i storstäderna får högre betyg än barnen i de kommunala grundskolorna.
Det visar en genomgång som tidningen Metro gjort där man jämfört resultaten för niondeklassarna i friskolorna och de kommunala skolorna i Stockholm, Göteborg och Malmö. I friskolorna var det drygt 92 procent som hade tillräckliga betyg för att komma in på gymnasiet, men i de kommunala skolorna i Malmö var den siffran knappt 81 procent.