Farligt bantningsmedel säljs i Norrköping

Flera kvinnor i Norrköping har blivit sjuka av Bantningsmedlet Eat & Lose, som importerats och sålts av Norrköpingsföretaget Maxi Elite. Livsmedelsverket gick i höstas ut och varnade för preparatet och analyser visade att medlet bland annat innehöll ämnen som påverkar sköldkörteln.
I november förbjöd Miljö- och Hälsoskyddsnämnden i Norrköping vidare försäljning av ämnet som enligt hälsoskyddsinspektör Gunnel Karlén har en mängd biverkningar. Nu säljs inte preparatet längre men företaget har inte lämnat de uppgifter om lager och tidigare försäljning som Miljö- oh Hälsoskyddsnämnden krävt. Dessutom finns nu ett nytt bantningsmedel med nästan samma namn Eat & Lose, ny formula. Den amerikanska tillverkaren har visserligen intygat att medlet denna gång inte innehåller farliga ämnen, men det är omöjligt att veta vad som döljer sig bakom benämningarna i innehållsförteckningen. Gunnel Karlén måste börja en ny undersökning, hitta laboratorier som är auktoriserade att analysera dessa produkter en tidsödande och dyrbar process. För hon har inte rätt att förbjuda försäljning, innan det är bevisat att bantningsmedlet är farligt. Norrköpingsföretaget som importerat medlet har inte velat kommentera dom nya uppgifterna.