Mer pengar till barnomsorg i Motala

Barnomsorgen i Motala får mer pengar för att klara de ökade kostnaderna under året.
Efter förskolereformen har kommunen tvingats ordna fler platser för barn till arbetslösa och föräldralediga. Skol- och fritidsstyrelsen ger därför ett extra anslag på en och en halv miljon kronor. Men som en följd av ökade kostnader förändras också avgifterna till barnomsorgen. Skol- och fritidsstyrelsen vill därför ta ut en avgift även under juli månad, som tidigare varit avgiftsfri.