Miljoner till utveckling i fjällbygd

Forskningsprogrammet FjällMistra vid Lantbruksuniversitetet i Umeå har fått 36 miljoner kronor av Siftelsen för miljöstrategisk forskning, MISTRA.
Forskningen ska ge ett bättre uttnyttjande av naturresurserna i fjällområdet, bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i fjällen och till att konflikter i fjällen blir lättare att hantera.