Kostnader för rovdjuren diskuteras

Riksdagen ska i idag diskutera ersättningarna för rovdjur i renskötselområdet. I budgetpropositionen ville regeringen med stödpartier sänka den med tre och en halv miljon kronor.
Men i riksdagens miljö- och jordbruksutskott vill samma partier återställa nivån på rovdjursersättningen. Troligen får nu regeringen bakläxa på sitt förslag. När det gäller det så kallade främjandeanslaget till rennäringen så kommer riksdagen att göra samma bedömning som regeringen - det innebär att anslaget sänks från drygt 50 miljoner kronor till 37 miljoner kronor.