Utryckningstider avgör ambulansfrågan

Det blir sjukhusdirektör Sten Axelsson på Skaraborgs sjukhus, som ska utreda om ambulanserna klarar en utryckningstid på högst 20 minuter - om antalet ambulansstationer i Skaraborg blir färre.
Tusentals namnunderskrifter och protester har kommit in till Skaraborgs sjukhus ledning mot utredningsförslaget att minska antalet ambulansstationer. Det är främst boende i Lidköping och Götene som stått för protesterna. Igår beslöt den politiska sjukhusstyrelsen, att skjuta på beslutet att förändra ambulansorganisationen. Den mest kontroversiella frågan är om ambulanserna (enligt utredarens förslag) klarar att rycka ut inom 20 minuter till en olycksplats eller till en sjuk patient. Senast i slutet av februari ska Sten Axelsson presentera sitt resultat för styrelsen vid Skaraborgs sjukhus. Fram tills dess tas inget beslut om omorganisationen av ambulansstationerna i Skaraborg.