Tulltjänstemän utan uppgifter när EU växer

Stora förändringar väntar för Tullverket i samband med att EU utvidgas med tio nya medlemsländer i maj 2004. När utvidgningen träder i kraft kommer inte Sverige längre att vara yttre gräns inom EU, vilket innebär att en del av tullens arbetsuppgifter försvinner.
Främst är det klarering och pappershantering för den kommersiella trafiken som kommer att försvinna. Hur Tullverkets organisation kommer att se ut när de nya länderna får medlemsskap om ett och ett halvt år utreds och kommer att presenteras i mars nästa år. Enligt Tullverkets chef i Östersjöregionen, Karl Gunnheden, blir det omfattande förändringar, men målsättningen är att undvika personalnedskärningar.