Blekingeföretag klarar höga elpriser

Det kraftigt höjda elpriset påverkar i mycket liten utsträckning länets stora elförbrukare.
Det visar en undersökning som Sveriges Radio Blekinge gjort. Merparten av länets stora elkonsumenter har egna avtal som sträcker sig flera år och som inte påverkas av plötsliga svängningar på elbörsen.