Svårt få bygglov för nya 3G-master

Mobiloperatörerna har problem med att få bygglov för de 3G-master som måste sättas upp för den moderna mobiltelefonin. Det visar en kartläggning som kommunförbundet gjort efter klagomål från mobiloperatörerna.
Svårigheterna beror bland annat på att ansökningshandlingarna inte uppfyller byggnadsnämndernas krav, oron för strålning från masterna och bristande information från myndigheterna, enligt Kommunförbundet. De flesta kommunerna uppger att handläggningstiden för bygglov är upp till två månader, men på grund av komplikationer kan det dröja ända upp till två år.