Färre elever får underkända betyg

Antalet elever som klarar grundskolan med godkända betyg i alla ämnen ökar sakta i Västra Götaland. Skara är den kommun där niondeklassarna har de näst bästa betygen i Västra Götaland, visar en granskning av vårbetygen.
Det är Skolverket, som tagit fram statistik från årets vårbetyg. För första gången minskar antalet niondeklassare, som inte klarar godkänt i ett eller flera ämnen. Niondeklassarna i Skara tillhör de elever, som har de bästa betygen i regionen. Allra bästa betygen har eleverna i Lysekil.