Terrorlista väcker starka känslor

Den terroristlista över 25 personer, toppad av Usama bin Ladin, som den amerikanska säkerhetstjänsten CIA ska ha fått i uppdrag att döda, väcker starka känslor runt om i Europa. Enligt New York Times är det president George Bush som har gett säkerhetstjänsten det här uppdraget. Någon dementi från Vita Huset har hittills inte kommit.
I Sverige är inställningen alldeles klar, enligt justitieminister Tomas Bodström: – Principiellt är det här utomrättsliga avrättningar, som strider mot mänskliga rättigheter. Den misstänkte får inte någon möjlighet att svara inför en domstol, det är det ena, och det andra är naturligtvis, som vi ser på, att det är en form av dödsstraff. Justitieministern är inte ensam om den här uppfattningen. Den amerikanska säkerhetstjänstens dödslista förorsakar vrede på flera håll i Europa. CIA har inte fått nån licens att döda här, hävdar exempelvis österrikiska rättsexperter. Den fråga som väcks är hur rättsväsendet ska reagera om anställda vid CIA mördar en misstänkt terrorist på ett annat lands territorium. I Sverige skulle en normal rättsprocess inledas, enligt Thomas Bodström: – Då skulle den personen som begått ett brott, om han skjutit en person, gripas, häktas, åtalas och dömas för mord, och då sannolikt få livstids fängelse. Det skulle väl ställa till en hel del problem för Sverige, eftersom det är USA:s president som har gett det här uppdraget? – Nej, det är ett brott som begås på svensk mark, och då ska den personen åtalas och dömas i svensk domstol. Enligt New York Times definieras personerna på listan som fientliga stridande, eller ”kombattanter”, och detta skulle legitimera att de dödas om det inte går att ta dem till fånga utan att civilas liv riskeras. De flesta på terroristlistan tillhör nätverket al-Qaida men där finns också ledare från andra terroristgrupperingar som anses stå al-Qaida nära och listan uppdateras med jämna mellanrum. Uppgifterna publicerades i söndags men Vita Huset har varken dementerat eller velat kommentera dem. Frågan kommer dock att tas upp från svensk sida: – Jag tror säkert Anna Lindh kommer att ta upp det i sina kontakter med USA, säger Thomas Bodström, och om jag träffar den amerikanske justitieministern kommer jag att protestera, precis som jag vid varje tillfälle protesterat mot dödsstraffet.
Christina Gustafsson