Sverige och Finland förlorar på EU-utvidgning

EU:s utvidgning österut kan vara till nackdel för Sverige och Finland. Den här varningen förs fram i en ny rapport av den finländske forskaren Hiski Haukkala på Utrikespolitiska Institutet i Helsingfors.
Det har alltid funnits en kamp i EU mellan norra Europa och södra Europa. Efter den kommande utvidgningen får vi en östlig EU-del också. Där kommer kraven på EU-insatser att vara mycket stora, och det kommer att öka kampen om de resurser unionen har, säger forskaren Hiski Haukkala. När Sverige och Finland blev medlemmar i EU ökade norra Europas tyngd. På finländskt initiativ började man också tala om EU:s nordliga dimension, huvudsakligen bestående av just Sverige och Finland. De båda länderna har på många sätt, genom regionalstöd och annat, kunnat dra nytta av sitt perifera läge i det kalla Norden. Men med östutvidgningen blir läget ett annat. –Resurserna kommer att söka sig österut, säger Hiski Haukkala. EU-stödet går österut I öster kommer vi att ha fler instabila samhällen, fler fattiga länder, mer illegal invandring och vapen- och knarkhandel. Det kommer att bli svårt för länderna i norr att pocka på samma uppmärksamhet som hittills, när EUs gemensamma resurser skall fördelas, då östutvidgningen är klar. – Ett sätt att få fortsatt stöd för den nordliga dimensionen, säger forskaren Hiski Haukkala, är att få Tyskland och de nya medlemmarna Polen och de tre baltiska länderna, att ställa upp på den nordliga dimensionens betydelse. Nya medlemmar för östdimension Men både Polen och Baltikum kan mycket väl vara mer intresserade av att stärka den nya östliga dimensionen. Men är det inte meningen att östutvidgningen skall visa det rikare Europas solidaritet med det fattigare Europa, frågar Hiski Haukkala. Jo, säger Hiski Haukkala, både Finland och Sverige har haft som strategi att visa solidaritet, men åtminstone Finland har fått lära sig att det inte har lönat sig. Man har gett sitt stöd för EU:s medelhavsländer, men inte fått samma stöd tillbaka.
Christer Fridén, Helsingfors