SSAB stor vinnare när dollarn rasar

Dollarn står nu på den lägsta nivån mot kronan sedan maj år 2000, och enligt tidningen Dagens Industri är SSAB den stora vinnaren av börsbolagen när dollarn rasar.
-Alla insatsvaror som malm, legeringar, kol och olja köps in i dollar och nu blir det billigare. säger SSAB:s informationschef Ivar Ahlberg till tidningen. Beräkningar visar att om dollarn försvagas med ytterligare 10 procent gentemot kronan, så ökar SSAB:s resultat före skatt med 27 procent.