Ingen skyddsjakt på vargar i Dalarna

Naturvårdsverket säger nej till att skjuta två vargar som i höstas ställde till problem för en fårägare vid Lima i Dalarna. Vargarna, som tros vara två stycken, har dödat två får, vilket inte bedöms som tillräckligt allvarligt för att jakt ska kunna beviljas.
Verket påpekar också att fårägaren inte har satt upp elstängsel eller vidtagit några andra förebyggande åtgärder mot rovdjursangrepp. Skyddsjakt på varg beviljas normalt bara när andra lösningar inte fungerat.