Pressen ökar på Sadam Hussein

Senare på torsdagen kommer chefen för FN:s vapeninspektörer i Irak, Hans Blix, att presentera sin analys av Iraks vapendeklaration för FN:s säkerhetsråd. Både USA och Storbritannien har redan kritiserat deklarationen. Men samtidigt som båda ökar trycket på Sadam Hussein, görs det klart från London att en lögnaktig vapendeklaration inte i sig är nog för att utlösa ett krig.
Storbritanniens utrikesminister Jack Straw, som på onsdagen sade om Iraks vapenrapport att den är ”full av luckor” och ”lurar ingen”, sade på torsdagsmorgonen att även om Saddam Hussein inte har gett en fullständig och sanningsenlig redogörelse för sina vapeninnehav, så räcker inte det som grund för ett krig. ”Väpnad attack ej rättfärdigad” För att Irak skall anses ha brutit mot FN-resolutionen från i november krävs att landet också försvårar eller förhindrar vapeninspektörernas arbete. Det har inte skett hittills, och därför, sade den brittiske utrikesministern, har Saddam Hussein som ”inte ännu” brutit mot FN-resolutionen på ett sätt som rättfärdigar en väpnad attack. USA ska senare på torsdagen, efter Hans Blix framträdande i New York, komma med sin formella utvärdering av den irakiska deklarationen. Brittisk utvärdering efter jul Storbritannien väntar med sin till efter julhelgen. Men London och Washington agerar i samklang och ökar trycket på Saddam Hussein. På onsdagen meddelades formellt här för första gången att britterna förbereder sig för ett krig och att reservister har satts på standby för att kunna kallas in på kort varsel. Och utrikesminister Jack Straw sade sig vara säker på att FN kommer att komma till samma slutsats som britterna redan har gjort, att Iraks vapendeklaration är full av hål. Men, sade han allt som sker är en del av en process, en noga övervägd process,och de militära förberedelserna till trots handlar det inte om att gå i krig imorgon.
Agneta Ramberg, London