Hjälpmedel för barn får nya lokaler

Landstinget ska flytta tillverkningen och tillpassningen av hjälpmedel för funktionshindrade barn från hjälpmedelscentralen vid Östersunds sjukhus till Frösö strand.
Det är en kortsiktig åtgärd för att förbättra arbetsförhållandena för personalen. Vid besök i höstas konstaterade arbetsmiljöinspektionen att personalen tvingas till tunga lyft och att det finns risk för olyckor vid de maskiner som används i nuvarande lokalerna. Landstinget ska också starta en översyn av hjälmedelscentralens totala behov av lokaler och ta fram förslag på nya sådana till 2004.