Finn om Cornelis betydelse

...Finn Zetterholm

Finn tillhör det visgäng som började uppträda på vispråmen Storken under det sena 60-talet, dit också Cornelis Vreeswijk, Fred Åkerström, Bengt Sändh, Evert Ljusberg m.fl. hörde.

I serien berättar Finn Zetterholm om åren på Storken och om den betydelse Cornelis haft för den svenska visan och poesin. Även visartister som Pierre Ström och Thorstein Bergman intervjuas och minns hur det var när Vreeswijk slog ned som en bomb bland alla vanliga, ”traditionella”, trubadurer.